Το μπεκ τύπου Α είναι κοίλου κώνου ψεκασμού και χρησιμοποιούνται σε καυστήρες που χρειάζονται αυτό το είδος ψεκασμού με παροχές μέχρι τα 2 US GPH. Τα σταγονίδια του πετρελαίου συγκεντρώνονται στην εξωτερική περίμετρο του κώνου με αποτέλεσμα την εύκολη ανάφλεξη και την αθόρυβη λειτουργία.

Dealavan A spray patern

DELAVAN TYPE A

GPH 45° 60° 80°
0.40  
0.50  
0.55  
0.60  
0.65  
0.75  
0.85  
0.90  
1.00  
1.10    
1.20    
1.25    
1.35    
1.50    
1.65    
1.75    
2.00    
2.25  
2.50  
2.75  
3.00  

In stock.