Τα μπεκ συμπαγούς κώνου τύπου Β σχηματίζουν ομοιόμορφα σταγονίδια σε όλο το εύρος ψεκασμού. Το σχήμα ψεκασμού γίνεται πιο κοίλο όσο ανεβάζουμε τις παροχές συνήθως πάνω από τα 8 US GPH. Τα μπεκ τύπου Β παρέχουν εύκολο άναμμα και αποδοτική καύση, ιδίως σε μεγάλους καυστήρες.

Dealavan B spray patern

DELAVAN TYPE B

GPH 45° 60° 80°
0.50  
0.55  
0.60  
0.65  
0.75  
0.85
0.90
1.00
1.10
1.20
1.25
1.35
1.50
1.65
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
4.00
4.50
5.00  
5.50  
6.00  
6.50  
7.00  
7.50  
8.00  
8.50  
9.00  
9.50  
10.00  
11.00  
12.00  
13.00  
14.00  
15.00  
16.00    
17.00    
18.00    
19.00    
20.00    

In stock.