Βαλβίδα Αερίου VMR 35

Solenoid gas valve VMR
Manufacturer Delta

Βαλβίδα Αερίου VMR 35

Preloader
Βαλβίδα Αερίου VMR 35 - 1 1/4" 360Mba