Φωτοαντίσταση QRB1B-A070B70A2

QRB1B-A070B70A2
Manufacturer Siemens

Φωτοαντίσταση QRB1B-A070B70A2

Preloader

Φωτοαντίσταση  QRB1B-A070B70A2 κανονικής ευαισθησίας