Ηλεκτρόδιο 08.60.00 D 1.5

Electrode

08.60.00 D 1.5

Preloader
Ηλεκτρόδιο έναυσης 08.60.00 D 1.5 με κλιψ 4mm