Ηλεκτρόδιο 08.80.00 D2

Electrode

08.80.00 D2

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 08.80.00 D 2 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης