Ηλεκτρόδιο 10.100.00 D3

Electrode

10.100.00 D 3

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 10.100.00 D 3 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης