Ηλεκτρόδιο 10.120.00 D3

Electrode

10.120.00 D3

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 10.120.00 D 3 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης