Ηλεκτρόδιο 10.85.00 D 3.

Electrode
Manufacturer

10.85.00 D 3.

Preloader
Ηλεκτρόδιο έναυσης 10.85.00 D 3 με κλιψ 6mm.