Ηλεκτρόδιο 11.67.00 D3

Electrode

11.67.00 D 3.

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 11.67.00 D3 με κλιψ 6mm.