Ηλεκτρόδιο 14.100.02 D 3.

Electrode

14.100.02 D 3.

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 14.100.02 D 3 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης