Ηλεκτρόδιο 14.67.00 D3

Electrode

14.67.00 D 3.

Preloader

Ηλεκτρόδιο έναυσης 14.67.00 D 3 με κλιψ 6mm.

Ignition electrode

Ηλεκτρόδια εναυσης