Μετασχηματιστής Ε0044 2Χ5kV 110 V

41730029

Μετασχηματιστής Ε0044 2Χ5kV 110 V

Preloader
Μετασχηματιστής έναυσης καυστήρα Electrodyn Ε0044 2Χ5 kV Pri.110 V