Μπεκ Danfoss

Danfoss nozzleDanfoss nozzle
Danfoss nozzle
Danfoss nozzle details
Manufacturer Danfoss

Μπεκ Danfoss

Preloader

 


Εικόνα

Τύπος

Λεπτομέρειες

Danfoss nozzle type S

 

«S» Συμπαγής κώνος

Λεπτομέρειες

Danfoss nozzle type H

 

«H» Κοίλος κώνος

Λεπτομέρειες