Μπεκ με επιστροφή

spill_back_atomiser_type12
Manufacturer Fluidics

Μπεκ με επιστρεφόμενα τύπος 12

Preloader
  • Παραχή 20 - 750 kg/h
  • Διασκορπισμός 30° - 35° - 45° - 50° - 60° - 70° - 80°
  • Αναλογία 1:3 - 1:5
  • Κώνος ψεκασμού ανάλογα με την κεφαλή του καυστήρα