Πιεζοστάτης GW-50 Α6

Pressure switch GW-50 Α633136042
Manufacturer Dungs

Πιεζοστάτης GW-50 Α6

Preloader
Πιεζοστάτης GW-50 Α6 5-50 mbar