Φις 3-πολικό αρσενικό

3 pole male connector

Φις 3 πολικό αρσενικό

Preloader

Φις 3 πολικό αρσενικό για καυστήρες, πράσινο