Φις 3-πολικό θηλυκό

3 pole female connector

Φις 3 πολικό θηλυκό

Preloader

Φις 3-πολικό θηλυκό, πράσινο