Φις 4-πολικό αρσενικό

4 pole male connector

Φις 4 πολικό αρσενικό

Preloader

Φις 4 πολικό αρσενικό για καυστήρες, μαύρο