Φις 4-πολικό θηλυκό

4 pole female connector

Φις 4 πολικό θηλυκό

Preloader

Φις 4 πολικό θηλυκό για καυστήρες, μαύρο