Φις 5-πολικό αρσενικό

 5 pole male connector

Φις 5 πολικό αρσενικό

Preloader

Φις 5 πολικό αρσενικό για καυστήρες, μαύρο.