Καυστηρας πετρελαίου Bentone BEO 30Α

Bentone BEO 40Al/2  8-29.5Kg/ with hydraulic ramB30A-B40A1
Manufacturer Bentone

Bentone BEO 30Α

Preloader
Καυστηρας πετρελαίου Bentone BEO 30Α 6-17 K/G