Καυστηρας πετρελαίου Bentone BEO 30AL

Bentone BEO 40Al/2  8-29.5Kg/ with hydraulic ramB30A-B40A1
Manufacturer Bentone

Bentone BEO 30AL

Preloader
Καυστηρας πετρελαίου Bentone BEO 30Al 6-17Kg/H