Καυστηρας πετρελαίου Bentone BEO 45AL/2

Bentone BEO 45AL/2Bentone-B45
Manufacturer Bentone

Bentone BEO 45AL/2

Preloader
Καυστηρας πετρελαίου Bentone BEO 45Al/2 8.5-45.5 (με υδραυλικό έμβολο)