Καυστήρας πετρελαίου Riello 40 G 3        

riello 40 griello40g
Manufacturer Riello

40G 3

Preloader
Καυστήρας πετρελαίου Riello 40 G 3. ισχύος 16.000 - 30.000 kcal/h