Καυστήρας πετρελαίου Riello 40 G 5

riello 40 griello40g
Manufacturer Riello

40G 5

Preloader
Καυστήρας πετρελαίου Riello 40 G 5. ισχύος 23.000 - 50.000 kcal/h