Καυστηρας πετρελαίου Riello RG 3

Riello RGriello-rg
Manufacturer Riello

Riello RG3

Preloader
Καυστηρας πετρελαίου Riello RG 3 ισχύος 70.000 - 150.000 Kcal/h