Νέο μοντέλο αναλυτή Boston

Κυκλοφόρησε το νέο μοντέλο του αναλυτή καυσαερίων Boston HD BST 211.

Ο αναλυτής Boston BST 211 είναι κατάλληλος για την μέτρηση των αέριων ρύπων που παράγονται από την καύση όλων των καυσίμων. Στερεών, υγρών και αερίων.

Πληρή όλες τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από την Ελλήνική νομοθεσία μετά την τελευταία τροποποίηση αυτής με ισχύ από 1/1/2012.

Οι αναλυτές Boston εισάγονται από την εταιρία μας από το 2003 και έχουν αποδείξει την αντοχή τους στο χρόνο και την χρήση.

Είναι πληρως εξελληνοισμένοι και παρέχουμε πληρη τεχνική υποστήριξη. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μοντέλο μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.