Κεραμοβάμβακας 50mm

Ceramic blanket

Κεραμοβάμβακας

Preloader

Κεραμοβάμβακας 50mm

Πυκνότητα 128 Kg/m3

Διαστάσεις 0.60m x 0.90m (0.54m2)