Σαλαμάστρα 16mm

Ceramic rope square braid

Σαλαμάστρα τετράγωνη 16mm

Preloader

Κορδόνι - σαλαμάστρα από κεραμικές ίνες, τετράγωνης διατομής 16mm x 16mm

Το μήκος κάθε τεμαχίου είναι 2.40m