Σαλαμάστρα 20mm

Ceramic rope square braid

Σαλαμάστρα τετράγωνη 20mm

Preloader

Κορδόνι - σαλαμάστρα από κεραμικές ίνες, τετράγωνης διατομής 20mm x 20mm