Σαλαμάστρα 25mm

Ceramic rope square braid

Σαλαμάστρα τετράγωνη 25mm

Preloader

Κορδόνι - σαλαμάστρα από κεραμικές ίνες, τετράγωνης διατομής 25mm x 25mm