Σαλαμάστρα 30mm

Ceramic rope square braid

Σαλαμάστρα τετράγωνη 30mm

Preloader

Κορδόνι - σαλαμάστρα από κεραμικές ίνες, τετράγωνης διατομής 30mm x 30mm

Το μήκος κάθε τεμαχίου είναι 2.80m