Υαλοκόρδονο 8mm

Ceramic rope square braid

Υαλοκόρδονο 8mm

Preloader

Κορδόνι - σαλαμάστρα από κεραμικές ίνες, τετράγωνης διατομής 8mm x 8mm