Υαλοκόρδονο 6mm

Ceramic rope square braid

Υαλοκόρδονο 6mm

Preloader

Κορδόνι - σαλαμάστρα από κεραμικές ίνες, τετράγωνης διατομής 6mm x 6mm