Εξωτερικός Πίνακας οργάνων

pinakas_organon_levita
pinakas_organon_levita
pinakas_wiring

Πίνακας οργάνων λέβητα

Preloader

Εξωτερικός πίνακας οργάνων λέβητα, κατάλληλος για την τοποθέτηση σε λέβητες χαλύβδινους αλλά και χυτοσιδηρούς (μαντεμένιους).

Ο πίνακας περιλαμβάνει:

  • Γενικό διακόπτη ON/OFF με ενδεικτική λυχνία.
  • Θερμοστάτη ασφαλείας στους 95°C.
  • Θερμόμετρο με εύρος από 0οC έως 120°C.
  • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας καυστήρα.
  • Θερμοστάτης λειτουργίας καυστήρα από 0°C έως 90°C.
  • Ενδεικτική λυχνία κυκλοφορητή.
  • Θερμοστάτης λειτουργίας κυκλοφορητή από 0°C έως 90°C.

 

Όλα τα όργανα του πίνακα είναι εμβαπτιζόμενα και τοποθετούνται στο κυάθιο που υπάρχει στο σώμα του λέβητα.

Ο πίνακας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από τον γενικό διακόπτη ON/OFF. Όταν ο πίνακας είναι ενεργοποιημένος ανάβει η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη.

Στο θερμόμετρο υπάρχει η ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού του λέβητα.

Ο θερμοστάτης του καυστήρα σταματάει την λειτουργία του όταν το νερό φθάσει στην θερμοκρασία που έχουμε ορίσει στο θερμοστάτη λειτουργίας .

Ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα υπερβεί την επιλεγμένη θερμοκρασία και ταυτόχρονα ανάβει η ενδεικτική λυχνία του.

Ο θερμοστάτης ασφαλείας διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις συσκευές όταν η θερμοκρασία του λέβητα υπερβεί τους 95οC.

Για την επανεκκίνηση του λέβητα θα πρέπει να πέσει η θερμοκρασία του λέβητα και χειροκίνητα να ξεμπλοκάρουμε τον θερμοστάτη ασφαλείας ξεβιδώνοντας το καπάκι του.