Αρχεία αναβάθμισης firmware του αναλυτή Boston.

Ο αναλυτής Boston HD BST 211 έχει την δυνατότητα μέσω καλωδίου USB και ενός υπολογιστή, να αναβαθμιστεί με την τελευταία έκδοση firmware που διαθέτει το εργοστάσιο.

Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να την πραγματοποιήσει ο καθένας.

Τα αρχεία για την αναβάθμιση, μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η παρακάτω:

  • Ενεργοποιήστε τον αναλυτή πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF καθώς πιέζετε ταυτόχρονα και τα πλήκτρα "ENTER" και "ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ".
  • Συνδέστε το καλώδιο USB και τον φορτιστή και αφήστε τα πλήκτρα.
  • Ο αναλυτής τώρα βρίσκεται σε κατάσταση αναβάθμισης.
  • Φορτώστε το πρόγραμμα "Boston Updater" στον υπολογιστή σας.
  • Πατήστε το κουμπί "Start update" στο πρόγραμμα του υπολογιστή σας.
  • Μόλις τελειώσει η αναβάθμιση ο αναλυτής σας θα επανεκκινήσει σε κανονική λειτουργία.